Πώς να υπολογίσετε τις τιμές στα διαγράμματα πίτας

Τα διαγράμματα πίτας δείχνουν τη σχετική σημασία των διαφόρων ποσοτήτων. Κάθε στοιχείο ή κατηγορία λαμβάνει ένα τμήμα ανάλογα με τη σχετική σημασία του. Εάν οι διαφορές μεταξύ των μεγεθών των τμημάτων είναι μικρές, οι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα να τις διακρίνουν, οπότε εξετάστε τη χρήση ενός εναλλακτικού πίνακα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δείτε το παρακάτω άρθρο για να μάθετε πώς μπορείτε να υπολογίσετε τις τιμές σε διαγράμματα πίτας.

Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Προσθέστε όλα τα ποσά που γράφετε. Εάν, για παράδειγμα, ένας πληθυσμός αποτελείται από 160 άνδρες, 250 γυναίκες και 290 πρόβατα, το ποσό θα είναι το εξής: 160 + 250 + 290 = 700.

2

Διαχωρίστε την πρώτη τιμή από το σύνολο: 160/700 = 0.229.

Όντας το 22, 9% = 23%

3

Πολλαπλασιάστε τον αριθμό αυτό κατά 360. Στο παράδειγμα μας: 0.229 x 360 = 82. Αυτός είναι ο αριθμός των βαθμών του τμήματος των ανδρών.

4

Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 με τις άλλες ποσότητες.

  • Με τις γυναίκες 250/700 = 0, 357 ως εκ τούτου 0, 357 x 360 = 129. Όντας 35, 7% = 36%.
  • Με τα πρόβατα 290/700 = 0, 414 ως εκ τούτου 0, 414 x 360 = 149. Όντας 41, 4% = 41%.

5

Για να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό, πρέπει να προσθέσετε τους βαθμούς κάθε τμήματος, το σύνολο πρέπει να είναι ίσο με 360. Στην περίπτωση αυτή: 149 + 129 + 82 = 360.