Πώς να υπολογίσετε μια έκπτωση

Αγαπάτε τις εκπτώσεις και τις προσφορές με έκπτωση; Και ποιος δεν το κάνει! Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρακτικό να εκμεταλλευτούμε τις εποχές με τις οποίες μειώνονται οι τιμές, αλλά μερικές φορές δυσκολεύουμε να μάθουμε ποια είναι η τελική τιμή όταν εφαρμόζονται οι εκπτώσεις. Γενικά, καθορίζονται σε ποσοστά και πρέπει να υπολογίσουμε σε ποιο ποσό αντιστοιχεί και στη συνέχεια να το αφαιρέσουμε από την αρχική τιμή. Ως εκ τούτου, εξηγούμε λεπτομερώς τον τρόπο υπολογισμού μιας έκπτωσης.

Θα χρειαστείτε:
  • Αριθμομηχανή
Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Για να έχετε έναν πιο γρήγορο τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης, συνιστούμε έναν από τους ευκολότερους τρόπους να το κάνετε. Πρόκειται για το διαχωρισμό του ποσοστού έκπτωσης κατά 100 για να το μετατρέψετε σε δεκαδικό.

Σας δίνουμε ένα παράδειγμα για να το απεικονίσετε καλύτερα:

Εάν η έκπτωση που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι 40%, πρέπει να διαιρέσετε 40/100 = 0, 4

2

Μόλις το έχετε, θα χρειαστεί μόνο να πολλαπλασιάσετε την έκπτωση που έχει μετατραπεί σε δεκαδική με την αρχική τιμή, με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να βρείτε το ποσοστό έκπτωσης.

Επιστρέφουμε σε ένα παράδειγμα:

Εάν η αρχική τιμή είναι € 120, η ενέργεια που θα εκτελεστεί θα είναι 120 x 0, 4 = € 48

3

Για να τελειώσουμε με τον υπολογισμό του ποσοστού, θα χρειαστεί μόνο να αφαιρέσουμε από την αρχική τιμή το ποσό έκπτωσης που έχουμε αποκτήσει.

Επιστρέφουμε για να δώσουμε ένα παράδειγμα για να το δούμε πιο ξεκάθαρα:

Εάν € 48 είναι η έκπτωση 40% των € 120, για να βρείτε την τελική τιμή πρέπει να αφαιρέσουμε το ποσό μικρότερο από το υψηλότερο: 120-48 = 72 €

4

Σας βοηθάμε, ώστε να γνωρίζετε πώς να υπολογίζετε τα ποσοστά και, με αυτό τον τρόπο, μην χάσετε καμία έκπτωση ή ευκαιρίες. Σε αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσουμε να μάθετε πώς να υπολογίζουμε ένα ποσοστό και σε αυτό το άλλο θα σας δείξουμε πώς να πάρουμε ένα ποσοστό ενός αριθμού. Με αυτά τα κόλπα μπορείτε να υπολογίσετε όλα όσα προβάλλονται και να επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές.

Συμβουλές
  • Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή για να αποφύγετε τα λάθη με διανοητικό υπολογισμό.