Πώς να μετατρέψετε κυβικά μέτρα σε gigajoules

Η μετατροπή των κυβικών μέτρων σε gigajoules παρέχει μια ακριβέστερη μέτρηση του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων όπως το φυσικό αέριο και το προπάνιο. Τα κυβικά μέτρα είναι μετρήσεις όγκου, ενώ τα gigajoules είναι μέτρο του ενεργειακού περιεχομένου. Η μέτρηση του καυσίμου με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα στον υπολογισμό του κόστους των καυσίμων, επειδή η ποιότητα ενός συγκεκριμένου τύπου καυσίμου μπορεί να διαφέρει από τη μια πηγή στην άλλη.

Θα χρειαστείτε:
  • Επιστημονική αριθμομηχανή
Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Προσδιορίστε το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου σε BTUs (βρετανικές θερμικές μονάδες) ανά κυβικό μέτρο. Τα άλλα καύσιμα έχουν διαφορετικές τιμές BTU και ακόμη και η περιεκτικότητα σε BTU του φυσικού αερίου μπορεί να ποικίλλει από τον προμηθευτή στον προμηθευτή. Βρείτε το ακριβές περιεχόμενο BTU για το καύσιμο που χρησιμοποιείτε στη μετατροπή σας.

2

Χωρίστε το BTU σε κυβικό μέτρο από 1.055 για να μάθετε πόσα ζεύγη ενέργειας είναι στο κυβικό μέτρο. Ο τύπος αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι ένα ενεργειακό BTU ισούται περίπου με 1.055 joules ενέργειας.

3

Διαχωρίστε τον αριθμό των ζευγών ανά δισεκατομμύριο (1.000.000.000) για να βρείτε τον αριθμό των gigajoules ανά κυβικό μέτρο.

Συμβουλές
  • Οι διεθνείς συμφωνίες για τη μέτρηση του όγκου των καυσίμων υιοθετούν μια τυποποιημένη πίεση 101, 325 kilopascals (kPa) και μια τυπική θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.