Πώς να καθαρίσετε μια μνήμη RAM του υπολογιστή

Η μνήμη RAM είναι μια πτητική μνήμη που αποθηκεύει δεδομένα προσωρινά. Αυτή η μνήμη είναι πολύ γρήγορη, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των περισσότερων διαδικασιών υπολογιστών που εργάζονται στο ίδιο επίπεδο με τον μικροεπεξεργαστή. Είναι τόσο σημαντικό ότι χωρίς αυτό ο υπολογιστής δεν λειτουργεί και επομένως, μερικές φορές η σκόνη μπορεί να φράξει τις επαφές, προκαλώντας το να μην ξεκινήσει. Αυτή τη φορά θα δούμε πώς να καθαρίσετε τη μνήμη RAM ενός υπολογιστή.

Βήματα για να ακολουθήσετε:

1

Για να καθαρίσετε τη μνήμη RAM ενός υπολογιστή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

2

Στη συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι του πίνακα. Οι βίδες και τα παξιμάδια διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο.

3

Αφαιρέστε τις μονάδες RAM . Πρόκειται για ολοκληρωμένες πλακέτες κυκλωμάτων που αφαιρούνται εύκολα και είναι εύκολο να εντοπιστούν.

4

Καθαρίστε τις επαφές της μονάδας μνήμης με μια τσίχλα ψωμιού.

5

Μόλις αφαιρέσετε όλη τη σκόνη από τη μνήμη, τοποθετήστε την ξανά στη θέση της.

6

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. Το ίδιο όταν το ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα.

Συμβουλές
  • Όταν τοποθετείτε ξανά τη μονάδα μνήμης στη θέση της, λάβετε υπόψη ότι οι κλειδαριές στην πλευρά της επαφής πρέπει να ρυθμίζονται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο βεβαιωθείτε ότι η μνήμη είναι σωστά συνδεδεμένη.